Preference - Preference.nu


Preference

Din partner inom analytiskt beslutsstöd

Preference är expert på risk- och beslutsanalys och levererar stöd, metoder och mjukvara för att hantera och analysera risker och beslutssituationer samt effektivisera beslutsprocesser där osäkerheter, risker, målkonflikter eller andra komplexa förutsättningar råder. Vi utvecklar både programvara och arbetsprocesser som passar just ert område.

Läste du bilagan till Dagens Industri 14 Mars?

Om du vill utnyttja beslutsstöd eller risk- och beslutsanalytiska metoder i din organisation kontakta oss så kommer vi gärna och berättar mer.

 Har du läst vår annons i DI?: 

 

Nyheter

2015-04-07

Preference har tagit fram en ny metod för effektiv analys av "reputational risk".
Läs mer>> 

2013-08-26

Preference har tecknat avtal med Vattenfall rörande utveckling av beslutsstöd för taktisk planering av vattenkraft.
Läs mer>> 

2013-08-01

Preference har tecknat avtal med Trafikverket rörande utveckling av beslutsstöd för hållbar handelsutveckling.
Läs mer>>